Viễn Thông Toàn Cầu
 Hiển thị số điện thoại gọi đến và số nội bộ (Dùng cho tổng đài GX).

Hiển thị số điện thoại gọi đến và số nội bộ (Dùng cho tổng đài GX).

Giá : 550.000 VNĐ
Chi tiết sản phẩm
- Dùng để hiển thị số điện thoại gọi đến và số nội bộ (Dùng cho tổng đài GX). 
- Bảo hành: 18 tháng.