Viễn Thông Toàn Cầu
NÚT NHấN WSE-805A

NÚT NHấN WSE-805A

Giá : 210.000 VNĐ
Chi tiết sản phẩm

Nút nhấn WSE-805A
Nút nhấn để mở khóa chốt thả hoặc khóa hút lực từ. Dùng để mở bên trong hoặc dùng cho lễ tân mở cửa cho khách đến giao dịch.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sản phẩm liên quan