Viễn Thông Toàn Cầu
PB -04

PB -04

Giá : 330.000 VNĐ
Nguồn tổng
- Input: AC 220 – 240V/ 50Hz. 
- Output: DC 12V-10A
Chi tiết sản phẩm
Nguồn tổng
- Input: AC 220 – 240V/ 50Hz. 
- Output: DC 12V-10A
Sản phẩm liên quan