Viễn Thông Toàn Cầu
PTS – 301

PTS – 301

Giá : 1.840.000 VNĐ
Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Ngoài trời)
- Góc quayTrái phải: 350 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Góc quayLên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Nguồn 220V
Chi tiết sản phẩm
Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Ngoài trời)
- Góc quayTrái phải: 350 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Góc quayLên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Nguồn 220V
Sản phẩm liên quan