Viễn Thông Toàn Cầu
PTS -302

PTS -302

Giá : 780.000 VNĐ
Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Trong nhà)
- Góc quayTrái phải: 350 độ, tốc độ: 60 độ/s
-Góc quay Lên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Nguồn 220V
Chi tiết sản phẩm
Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Trong nhà)
- Góc quayTrái phải: 350 độ, tốc độ: 60 độ/s
-Góc quay Lên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Nguồn 220V
Sản phẩm liên quan