Viễn Thông Toàn Cầu
QTF-RS1

QTF-RS1

Giá : 2.800.000 VNĐ
Truyền 1 kênh Video + 1 kênh Data trên đường truyền cáp quang
(Truyền dẫn tín hiệu camera kèm điều khiển PTZ)
Khoảng cách tối đa lên đến 20km
Chi tiết sản phẩm
Truyền 1 kênh Video + 1 kênh Data trên đường truyền cáp quang
(Truyền dẫn tín hiệu camera kèm điều khiển PTZ)
Khoảng cách tối đa lên đến 20km
Sản phẩm liên quan