Viễn Thông Toàn Cầu
QTF-RS16

QTF-RS16

Giá : 12.400.000 VNĐ
Truyền 16 kênh Video + 16 kênh Data trên đường truyền cáp quang
(Truyền dẫn tín hiệu 8 camera kèm điều khiển PTZ)
Khoảng cách tối đa lên đến 20km
Chi tiết sản phẩm
Truyền 16 kênh Video + 16 kênh Data trên đường truyền cáp quang
(Truyền dẫn tín hiệu 8 camera kèm điều khiển PTZ)
Khoảng cách tối đa lên đến 20km
Sản phẩm liên quan