Viễn Thông Toàn Cầu
QTF-RS8

QTF-RS8

Giá : 4.400.000 VNĐ
Truyền 8 kênh Video + 1 kênh Data trên đường truyền cáp quang
(Truyền dẫn tín hiệu 8 camera kèm điều khiển PTZ)
Khoảng cách tối đa lên đến 20km
Chi tiết sản phẩm
Truyền 8 kênh Video + 1 kênh Data trên đường truyền cáp quang
(Truyền dẫn tín hiệu 8 camera kèm điều khiển PTZ)
Khoảng cách tối đa lên đến 20km
Sản phẩm liên quan