Viễn Thông Toàn Cầu
SP - 302

SP - 302

Giá : 1.600.000 VNĐ
Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Trong nhà)
- Góc quay trái phải: 350 độ, tốc độ quay: 60 độ/s
-Góc quay lên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Nguồn 220V
Chi tiết sản phẩm
Chân đế xoay lên – xuống – trái - phải (Trong nhà)
- Góc quay trái phải: 350 độ, tốc độ quay: 60 độ/s
-Góc quay lên xuống: 60 độ, tốc độ: 60 độ/s
- Nguồn 220V
Sản phẩm liên quan